Flip Top Cap

 • FLIP TOP CAP -F3926

  FLIP TOP CAP -F3926

  ထုတ်ကုန်နံပါတ်-F3926
  ထုတ်ကုန်အမည်- 18/410 flat roof flip top cap
  ပစ္စည်း-PP
  အသုံးပြုမှု-ဆေးကြောခြင်း၊ ဇီဝဆေး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုပစ္စည်း
  Spec: ခိုင်ခံ့သောအလုံပိတ်၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်၊ အဆင်ပြေသည်။

 • FLIP TOP CAP-F3938

  FLIP TOP CAP-F3938

  ထုတ်ကုန်နံပါတ်-F3938
  ထုတ်ကုန်အမည်- 18/415 flat roof flip top cap
  ပစ္စည်း-PP
  အသုံးပြုမှု-ဆေးကြောခြင်း၊ ဇီဝဆေး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုပစ္စည်း
  Spec: ခိုင်ခံ့သောအလုံပိတ်၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်၊ အဆင်ပြေသည်။

 • FLIP TOP CAP-4046

  FLIP TOP CAP-4046

  ထုတ်ကုန်နံပါတ်-F4046
  ထုတ်ကုန်အမည်- 20/410flat roof flip top cap
  ပစ္စည်း-PP
  အသုံးပြုမှု-ဆေးကြောခြင်း၊ ဇီဝဆေး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုပစ္စည်း
  Spec: ခိုင်ခံ့သောအလုံပိတ်၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်၊ အဆင်ပြေသည်။

 • FLIP TOP CAP-F4067

  FLIP TOP CAP-F4067

  ထုတ်ကုန်နံပါတ်-F4067
  ထုတ်ကုန်အမည်- 20/410flat roof flip top cap
  ပစ္စည်း-PP
  အသုံးပြုမှု-ဆေးကြောခြင်း၊ ဇီဝဆေး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုပစ္စည်း
  Spec: ခိုင်ခံ့သောအလုံပိတ်၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်၊ အဆင်ပြေသည်။

 • FLIP TOP CAP-F3848

  FLIP TOP CAP-F3848

  ထုတ်ကုန်နံပါတ်-F3848
  ထုတ်ကုန်အမည်- 28/410flat roof flip top cap
  ပစ္စည်း-PP
  အသုံးပြုမှု-ဆေးကြောခြင်း၊ ဇီဝဆေး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုပစ္စည်း
  Spec: ခိုင်ခံ့သောအလုံပိတ်၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်၊ အဆင်ပြေသည်။

 • FLIP TOP CAP-3404

  FLIP TOP CAP-3404

  ထုတ်ကုန်နံပါတ်-F3404
  ထုတ်ကုန်အမည်- 24/410 အဝိုင်းအမိုးလှန်ထိပ်ထုပ်
  ပစ္စည်း-PP
  အသုံးပြုမှု-ဆေးကြောခြင်း၊ ဇီဝဆေး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုပစ္စည်း
  Spec: ခိုင်ခံ့သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံခြင်း၊ အဆင်ပြေခြင်း။

 • FLIP TOP CAP-F4041B

  FLIP TOP CAP-F4041B

  ထုတ်ကုန်နံပါတ်-F4041B
  ထုတ်ကုန်အမည်- 20/410 အဝိုင်းအမိုးလှန်ထိပ်ထုပ်
  ပစ္စည်း-PP
  အသုံးပြုမှု-ဆေးကြောခြင်း၊ ဇီဝဆေး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုပစ္စည်း
  Spec: ခိုင်ခံ့သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံခြင်း၊ အဆင်ပြေခြင်း။

 • FLIP TOP CAP-F4051

  FLIP TOP CAP-F4051

  ထုတ်ကုန်နံပါတ်-F4051
  ထုတ်ကုန်အမည်- 24/410 အဝိုင်းအမိုးလှန်ထိပ်ထုပ်
  ပစ္စည်း-PP
  အသုံးပြုမှု-ဆေးကြောခြင်း၊ ဇီဝဆေး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုပစ္စည်း
  Spec: ခိုင်ခံ့သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံခြင်း၊ အဆင်ပြေခြင်း။

 • FLIP TOP CAP-F1447

  FLIP TOP CAP-F1447

  ထုတ်ကုန်နံပါတ်-F1447
  ထုတ်ကုန်အမည်- 24/410Line ပုံစံ ထိပ်ဖုံး
  ပစ္စည်း-PP
  အသုံးပြုမှု-ဆေးကြောခြင်း၊ ဇီဝဆေး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုပစ္စည်း
  Spec: ခိုင်ခံ့သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံခြင်း၊ အဆင်ပြေခြင်း။

 • FLIP TOP CAP-F1338

  FLIP TOP CAP-F1338

  ထုတ်ကုန်နံပါတ်-F1338
  ထုတ်ကုန်အမည်- 24/410 အဝိုင်းအမိုးလှန်ထိပ်ထုပ်
  ပစ္စည်း-PP
  အသုံးပြုမှု-ဆေးကြောခြင်း၊ ဇီဝဆေး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုပစ္စည်း
  Spec: ခိုင်ခံ့သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံခြင်း၊ အဆင်ပြေခြင်း။

 • FLIP TOP CAP-F2720

  FLIP TOP CAP-F2720

  ထုတ်ကုန်နံပါတ်-F2720
  ထုတ်ကုန်အမည်- 24/410 အဝိုင်းအမိုးလှန်ထိပ်ထုပ်
  ပစ္စည်း-PP
  အသုံးပြုမှု-ဆေးကြောခြင်း၊ ဇီဝဆေး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုပစ္စည်း
  Spec: ခိုင်ခံ့သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံခြင်း၊ အဆင်ပြေခြင်း။

 • FLIP TOP CAP-F4044

  FLIP TOP CAP-F4044

  ထုတ်ကုန်နံပါတ်-F4044
  ထုတ်ကုန်အမည်- 24/410flat roof flip top cap
  ပစ္စည်း-PP
  အသုံးပြုမှု-ဆေးကြောခြင်း၊ ဇီဝဆေး၊ အလှကုန်၊ ဓာတုပစ္စည်း
  Spec: ခိုင်ခံ့သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုဒဏ်ခံခြင်း၊ အဆင်ပြေခြင်း။

123နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၃